3D-Win perusohjelma

3D-Win on kotimainen mittaus – ja suunnitelmatiedon tuottamiseen ja käsittelyyn tarkoitettu ohjelmisto, joka voidaan asentaa yksittäisiin tietokoneisiin tai mihin tahansa Windows-verkkoon. Monipuolisten tarkastus-, editointi- ja laskentaominaisuuksiensa vuoksi 3D-Win soveltuu monen ammattiryhmän työkaluksi. Ohjelmisto sisältää myös laajan formaatinmuunninvalikoiman aineistojen sisäänlukuun ja uloskirjoitukseen. Olet sitten kartoittaja, mittauspäällikkö, paikkatietoinsinööri tai infran suunnittelija, niin 3D-Win on sinun monitoimityökalusi aineistojen käsittelyyn.

Mittaus- ja suunnitelma-aineiston tarkastus ja editointi

Saat helposti luotua yhteenvetoraportin sisäänluetun tiedoston sisällöstä. Tulostiedostosta näet esimerkiksi vektoritiedostojen pisteiden ja tekstien määrät, viivojen pituudet koodeittain eroteltuna, käytetyt pinta- ja lajikoodit sekä ominaisuustiedot.

Tiedoston tarkistus -toiminnolla luot raportin maastomallin tai infrahankkeen suunnitelmamallin virheistä ja puutteista.

Voit hyödyntää virheiden ja puutteiden korjaamiseen Tiedoston korjaus -toimintoa, joka korjaa automaattisesti vektoritiedostosta löytyviä virheitä. Toisaalta voit hyödyntää korjaamiseen kaikkia editointityökaluja, jolloin editointi tapahtuu graafisesti ja se voidaan kohdistaa joko yksittäisiin pisteisiin ja viivoihin, kokonaisiin tiedostoelementteihin tai eri hakutavoilla valittuihin aktiivisiin kohteisiin. Pisteitä ja viivoja voidaan poistaa, lisätä ja editoida useilla eri editointi- ja laskentaominaisuuksilla.

Aineistoa voidaan katsella eri suunnista ja kohteiden editointi on mahdollista myös kolmiulotteisesti. Pisteiden koodauksen käsittelyyn on tehokkaat toiminnot ja pisteille voidaan tallettaa käytännöllisesti katsoen rajaton määrä vapaamuotoista ominaisuustietoa. Koodaus voidaan muuntaa helposti eri asiakkaiden järjestelmiä vastaavaksi koodimuunnostaulukoiden avulla.

Formaatit

Tiedostoja voidaan lukea ja kirjoittaa ohjelmiston oman tiedostomuodon lisäksi useissa eri formaateissa. Perusohjelmisto sisältää aikaisemmin erillisinä moduuleina olleet CAD- ja GIS-muuntimet.

Lisäksi muunninvalikoimaan kuuluu noin 50 vektoriformaattia, 20 rasteriformaattia ja 10 tiegeometriaformaattia, esimerkiksi LandXML, InfraModel 4, LAS/LAZ, MML ETRS, Excel, Geo, Trimble, Leica ja Geonic sekä laaja käyttäjän määriteltävissä oleva teksti- / CSV-muunnin, jolla hallitset tiedonsiirron mittalaitteista ja työkoneohjausjärjestelmistä 3D-Win-ohjelmistoon .

Geodeettinen laskenta

Käytössäsi on monipuoliset mutta helpot laskentatoiminnot. Määräät itse, miten laskenta toimii, ja mitä arvoja haluat ruudussa ja tulostiedostossa näkyvän.

Laskentatoiminnot sisältävät kaikki yleisimmät mm. kaavalaskennan käyttämät geodeettiset laskennat ja leikkaukset, pinta-alan laskennan, koordinaatistomuunnokset sekä pisteiden vertailutoiminnot.

Voit hyödyntää laskennan referenssitietona pisteitä, suoria, taiteviivoja ja geometrialinjoja. Laskennan tulokset tallentuvat automaattisesti tekstimuotoiseen tulostiedostoon. Halutessasi voit tallentaa laskentatulokset pisteiden ja viivojen ominaisuustiedoksi.

Model Tool -lisäosa

Maastomalliominaisuudet

Lue lisää

Kolmioverkkoja hyödynnetään infrasuunnittelun lähtötietona, rakentamisen mittauksissa ja työkoneautomaatiossa sekä laskentojen referenssipintoina.

Suunnittelun lähtötietona toimivien maastomallien ja kalliopintojen sekä suunniteltujen rakennepintojen kolmiointi on nopeaa ja helppoa. 3D-Win:llä kolmioidessa kolmioinnin  lähtötieto lajikoodeineen tallentuu osaksi kolmioverkkoaineistoa.

Kun kolmioverkkopinnat on saatu valmiiksi, voit helposti tulostaa kohteesta tarvittavia korkeuskäyriä, neliöverkkoja sekä poikki- ja pituusleikkauksia ja tarkastella aineistojen laatua visuaalisessa 3D-katselutilassa.

3D-Winillä laadittuja kolmioverkkopintoja voidaan käyttää myös erilaisten tarke- ja määrämittausten referenssipintoina.  

Kolmella eri massalaskentamenetelmällä: pinta vasten pintaa, ruutuverkkolaskenta ja poikkileikkauslaskenta, saadaan monimutkaisetkin massalaskennat suoritettua… neliölouhintoja unohtamatta.

Pintamalleja voidaan tallentaa mittalaitteisiin ja työkoneohjausjärjestelmiin muun muassa DWG-, DXF-, GEO-, Trimble TTM- ja LandXML- sekä InfraModel 4 -formaatissa.

Rakennesuunnittelu

Lue lisää

Tällä 3D-Winin suunnittelu- ja mallinnustyökalulla suunnittelet väylän alusta loppuun. Suunnittelun lähtötiedoksi voidaan lukea maa- ja kalliopintamallit sekä kairausdiagrammit. Saat luettua taustainformaatioksi erilaisia rasterikarttoja ja ortokuvia. Hyödynnä halutessasi myös eri organisaatioiden WMS- ja WFS-muodoissa tarjoamia rajapintapalveluita.

Ohjelmalla voidaan laatia väylän vaaka- ja pystygeometria graafisesti ja luoda pituusleikkaustuloste tasausviivan korkeuksineen, kaarresäteineen ja kallistuksineen.

Infrahankkeella suunnittelun ja rakentamisen tietomallikoordinaattorit hyödyntävät 3D-Winin monipuolisia rakennepintojen mallinnusominaisuuksia. Jos käytettävissä on väylän geometria sekä pituus- ja poikkileikkausdokumentaatio, on mallinnusprosessi helppo: Luo mittalinja ja lähtötiedon poikkileikkaukset, syötä tarvittavat poikkileikkausparametrit ja määrittele rakennekerrokset. Lopuksi tulostetaan rakennepintojen taiteviivat.

Kairaus

Lue lisää

Ohjelma soveltuu kairaushavaintojen syöttöön, editointiin ja tulostukseen. Kairausdiagrammit ovat siirrettävissä myös poikki- ja pituusleikkauksiin. Ohjelma tukee eri kairausformaatteja, mm. Tekla/Inframodel.

Ota yhteyttä!

  • Lomake tallentaa tietoja sivuston tietokantaan. Voit lukea kuinka käsittelemme tallennettuja tietoja tietosuojaselosteestamme.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.